Registrering for utstillere

Som dere ser under så er messen delt inn i ulike området etter næring. I tillegg er det ulike størrelse på utstillerplassene. Prisene pr. utstiller er også basert på hvor stor utstillerplass en trenger. Ønsker en større plass enn 15×15 meter må dere ta kontakt med HINmessen.

Scroll to Top