Registrering for utstillere

Som dere ser under så er messen delt inn i ulike området etter næring. I tillegg er det ulike størrelse på utstillerplassene. Prisene pr. utstiller er også basert på hvor stor utstillerplass en trenger. Ønsker en større plass enn 10x10 meter må dere ta kontakt med Sapiomessen.